"Het nemen van vakantie en volledig ontkoppelen van het werk is ontzettend belangrijk. Het verbetert het mentale welbevinden, het geheugen en de slaapkwaliteit en vermindert het aantal hartziekten. 

Bovendien is uit een Finse studie gebleken dat mensen met een cardiovasculaire aandoening maar liefst 37% minder risico lopen om te sterven, als zij méér dan drie weken vakantie nemen!
Tot slot is ook vastgesteld dat het aantal keer dat iemand op vakantie gaat en vakantiedagen opneemt per jaar, omgekeerd evenredig is met het ontwikkelen van metaboolsyndroom (= een combinatie van een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht en een hoge bloedsuikerspiegel)."
De Druivelaar van 29/06/2024