De afgelopen dagen werden nieuwe wegmarkeringen aangebracht in de zone voor het luchthavengebouw. De oude verkeerssituatie zorgde vaak voor grote drukte vóór het passagiersgebouw. Personenwagens maakten veelal gebruik van de taxi plaatsen i.p.v. de voorbehouden Kiss & Fly zone op P1. Het nieuwe circulatieplan moet hier verandering in brengen. 
Het nieuwe circulatieplan heeft 3 doelen:
1. Veiliger voor voetgangers
Om de veiligheid van voetgangers te verzekeren 2 nieuwe zebrapaden aangelegd. Daarnaast werd op P1 ook een wandelzone voorzien. Op die manier verhinderen we dat reizigers via de rijbaan naar P2 en P3 wandelen.  


2. Kiss & Fly Zone verplicht op P1
In het nieuwe verkeersplan zullen personen die iemand komen brengen of ophalen verplicht gebruik moeten maken van Parking 1, waar de Kiss & Fly zone zich officieel bevindt. Er werd een specifieke Kiss & Fly parkeerstrook voorzien. Parkeren kan hier 15 minuten gratis. Om alles vlot te laten verlopen, werd de afgelopen weken een tweede inrit gemaakt op P1. Zodra de slagboom geleverd is, kan ook de 2e inrit openen. 


3. Bussen en taxi's opnieuw voor het gebouw

Taxi's en bussen kunnen opnieuw op de strook tegen het passagiersgebouw parkeren. Zij dienen hiervoor over de dambordmarkeringen te rijden. De locatie waar de taxi's tot vandaag geparkeerd stonden (op de tweede strook), zal enkel nog gebruikt kunnen worden voor doorgaand verkeer. Parkeren/ stilstaan is hier verboden. Hiervoor zullen nog bloembakken geplaatst worden.